Rolling Stone- December 2019

Rolling Stone- December 2019

New Beauty Magazine- Fall 2019

New Beauty Magazine- October 2019

US News and World Report- 2019

US News and World Report- June 2019

ABC News- June 2019

ABC News- June 2019

Billboard Magazine- September 2016

Billboard Magazine- September 2016